top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Upírka Marie

Druh projektu

Ilustrace

Ze sekce upíří rodinka 🦇 🦇 🦇
,,soukromá sbírka,,

- upír
- miluje tanec
- bydlí na samotě u lesa
- 8 let
- nepopulární
- ve škole zažívá posměch
- má nejlepší jedinou kámošku Danču ,,člověka,,
- domácí mazlík pavouk

From the vampire family section 🦇 🦇 🦇
,,private collection,,

- a vampire
- she loves dancing
- lives alone by the forest
- 8 years
- unpopular
- he experiences ridicule at school
- has only one best friend, Danča, "human",
- pet spider

bottom of page