top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Ilustrace pro knihu Vánoční příběhy

Druh projektu

Vánoční ilustrace do knihy

Datum

Září 2023

Knihu koupíte zde

Illustration

Ilustrace a design obálky, návrh nadpisů

Kniha je určená nejen pro děti, ale i dospělé. Ilustrace byly inspirované krásnou přírodou v okolí Uherského Hradiště, českými Vánocemi a moravskými zvyky.

Ilustrace a design k obálce, přebalu a celoplošná ilustrace ke každé koledě.

The book is intended not only for children, but also for adults. The illustrations were inspired by the beautiful nature around the Uherské Hradiště, Czech Christmas and Moravian customs.

Transport yourself to the world of Christmas comfort and nostalgia together. Let yourself be carried away by the magic of Christmas stories and carols.

Illustration and design for the cover, sleeve and full-page illustration for each carol.

bottom of page